Müşteri fiyat teklifleri, sözleşmeler, numune kabul işlemleri, çalışma süreçleri ve her türlü analiz sonuçlarını; BulutLab ile internet olan her ortamda takip edebilirsiniz.

Her Türlü Sonuç Kayıt Altında

Çalışılan numunelere ait kantitatif, kalitatif, dosya, rapor, seçim listesi gibi bütün sonuçlar kayıt altına alınıp güvencesi sağlanmaktadır. Onaylı sonuçlar ilgili müşteri tarafından tüm dosya ekleri ve raporuyla beraber herhangi bir zamanda izlenebilir, dosya ekleri kişisel bilgisayarına indirilebilir.

Fiyat Teklifi Kayıt Altında

Müşterilerin tetkiklere ait çalışmalar için otomatik fiyat teklifleri oluşturması ve alınan fiyat tekliflerinin onaylanması, sözleşmeye aktarılması, sözleşmenin onaylanması süreçleri takip edilip kayıt altına alınmaktadır.

Kullanıcı Yetkilerinin Ayarlanması

Cihaz, laboratuar ve tetkikler bazında kullanıcı yetkisi tanımlayabilme aynı ekran üzerinde farklı işlemlerin kullanıcı yetkilerine göre paylaşılması sağlanabilmektedir.

Numune Çalışma Süreçleri Kayıt Altında

Laboratuvara kabul edilen numunelerin, çalışma öncesi bekleme süreçleri, cihazda çalışma süreçleri, teknisyen ve yetkili onay süreçleri, numunenin reddi ile alakalı süreçlerin tamamı BulutLab tarafından kayıt altına alınabilmektedir.

Kurumsal ve Kişisel Dosya Havuzu

Kurumunuza ait dosyaları ortak dosya havuzunda toplayarak bulut teknolojisi ile tüm kullanıcılar arasında paylaşılabilmesine olanak sağlamaktadır. Kişisel dosyalarınıza bulut teknolojisi ile her ortamdan ulaşmanıza olanak sağlamaktadır.

E İmza Desteği

Üretilen tüm PDF uzantılı dosyalar eİmza ile imzalanarak bürokratik işlemler ortadan kaldırılabilmektedir.

Müşteri Takibi

Her türlü cihazın arıza, kalibrasyon takibi, teknik servis hizmeti sağlayan firma takibi yapılabilmektedir. Bu takipler sayesinde iş akışı aksamadan devam etmektedir. Aynı zamanda cihaz yoğunluklarının takibi de yapılabilmektedir.

Cihaz Takibi

Numune Teslim Planlamasının yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bu şekilde hizmet alan kurum ile hizmet veren kurum arasında iletişim sağlanmaktadır.

Numune Teslim Planlaması

Numune Teslim Planlamasının yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bu şekilde hizmet alan kurum ile hizmet veren kurum arasında iletişim sağlanmaktadır.

Numune Barkotlama

Laboratuvara kabul edilen numuneler barkotlanarak, istenirse giriş aşamasında fotoğrafları çekilebilmektedir. Ayrıca numune ile birlikte teslim edilmesi gereken tüm elektronik dosyalar bu barkot numarası ile ilişkili olarak kaydedilebilmektedir.

İş Gücü Takibi

Çalışan personel yoğunluğunu takip edip iş gücünün planlanmasına olanak sağlamaktadır. Laboratuar personelinin ajanda üzerinden, aylık, günlük, saatlik planlar yapmasına ve planların hatırlatılmasına olanak sağlamaktadır.

Gelişmiş Raporlama

Tüm çalışma süreçlerini raporlamak ve istatistik bilgisini almak mümkündür.