REFERANSLAR
Yozgat Bozok Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yozgat Bozok Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLTEM), bünyesinde mevcut her türlü araç, gereç ve cihaz ile birlikte Üniversitenin araştırma, geliştirme ve bilgi birikiminden faydalanarak ulusal ve uluslararası araştırma merkezleri ile aynı standartları yakalamak, ortak proje ve çalışmalarla uluslararası alanda ismini duyurma ilkesini amaç edinmiştir. Merkez sahip olduğu olanaklar ile üniversitelerin, kamu ve özel sektörün hizmetine sunulmuştur.
BİLTEM, sahip olduğu teknik donanım ve altyapı ile bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırmaların yapılması, bilimsel faaliyetlerin nitelik ve nicelik yönünden artırılması, ulusal ve uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi, üniversiteler, kamu kurumları ve özel kuruluşlarla işbirliği yapılarak problemlerinin çözümüne yönelik analiz ve ölçümlerin yapılması ve değerlendirilmesini hedeflemektedir.